5 ερωτήσεις στην ειδικό για τη θεραπεία αναστολής ήβης

Ερώτηση #1: Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται η θεραπεία αναστολής ήβης;
Για τη θεραπεία αναστολής ήβης υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν την χρειάζονται όλα τα παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία. Χρησιμοποιείται σχεδόν πάντοτε στην πρώιμη ήβη, δηλαδή σε κορίτσια με στήθος πριν τα 8 και αγόρια με έναρξη ήβης πριν τα 9 γιατί η πρώιμη ήβη θα επηρεάσει τελικά αρνητικά το ύψος τους παρόλο που συνήθως τα παιδιά αυτά σε μικρή ηλικία είναι πιο αναπτυγμένα. Επίσης αναστολή ήβης μπορεί να κάνουμε σε πολύ κοντά παιδιά που εμφανίζουν ήβη σε φυσιολογική ηλικία, αλλά η οστική τους ηλικία είναι προχωρημένη πράγμα που σημαίνει ότι το τελικό ύψος τους δεν θα είναι καλό.

Ερώτηση #2: Πως γίνεται η θεραπεία;
Υπάρχουν τα μηνιαία και τα τριμηνιαία σκευάσματα, δηλαδή 1 ένεση τον μήνα, ή 1ένεση το τρίμηνο.

Ερώτηση #3: Για πόσο καιρό;
Μέχρι την ηλικία που το στάδιο ήβης είναι φυσιολογικό, και εφόσον το παιδί έχει φτάσει σε ύψος τέτοιο, που να έχει βελτιώσει το προσδοκώμενο τελικό του ύψος.

Ερώτηση #4: Είναι ασφαλής θεραπεία;
Εφόσον το παιδί παρακολουθείται από το γιατρό και γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις ανά διαστήματα, η θεραπεία θεωρείται ασφαλής.

Ερώτηση #5: Η βελτίωση ύψους στην πρώιμη ήβη είναι ο μόνος λόγος που χρειάζεται να κάνει το παιδί αναστολή ήβης;

Όχι. Δεν είναι μόνο το θέμα του ύψους. Η θεραπεία γίνεται και για ψυχολογικούς λόγους αφού ένα παιδί με πρώιμη ήβη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο φόρτο των ορμονών ενός ενήλικα και η ψυχολογική επιβάρυνση είναι τεράστια.

Leave a Reply